Kategoriler

MADDE 5 – Kategoriler

 • Örnek Meslek Rolü Ödülü: Mesleğini icra ederken insani değerleri yaşayan ve destekleyen kişilere verilir. Liderlik ve yardımseverlik özellikleri ile öne çıkan kişilere, değerli gördükleri toplum problemleri için adım atan, bu alanda çalışma yapan kişi veya kurumlara verilir. Örnek aile, eş, şefkat, merhamet, yardımlaşma değerleri ön planda tutulur.
 • HİPOKRAT Onur Ödülü: Sağlık alanında temsil yeteneği yüksek gençler tarafından örnek alınması öngörülen adaylardan seçilir. Gelişimin sonsuzluğuna inanan, araştırmacı kimliğiyle bilimsel çerçevede konulara yaklaşım sağlayabilen kişi veya kurumlara verilir. Tevazu, alçakgönüllülük, sosyal sorumluluk, yüksek duygusal zeka, akademik başarı değerleri ön planda tutulur.  Tıp ve meslek etiği değerlerine duyarlılık gösteren adaylar arasından seçilir.
 • Sosyal Girişimcilik Örneği Ödülü: Yeni fikir üretmekle beraber  ‘insanlığa fayda’ teması ile yola çıkan kişi ve kurumlara verilir. İlkeli, cesaretle yenilikçiliği birleştiren yüksek duygusal zeka, güven, empati, cömertlik, yardımlaşma değerleri ön planda tutulur.
 • Toplumsal Empati Ödülü:  Vicdanı zeka değerlerine uygun hayat süren ve sosyal sorumluluk, toplumsal duyarlılık konusunda kendilerini aşan, toplum için çile çeken ve kendini sorumlu hisseden kişilere, konu fark etmeksizin yapılan projelere destek veren kişi veya kurumlara verilir. Vefa, sevgi, şefkat, empati değerleri ön planda tutulur.
 • Sosyal Belediyecilik Ödülü: Belediyecilik algısını, topluma doğru ve hızlı hizmet olarak geliştiren, ilçelerde yaşayan insanların faydalanabilmesi açısından en iyi projeleri sunan belediyelere verilir. Girişimcilik, demokratik değerler, samimiyet, vefa değerleri ön planda tutulur.
 • Dönüşümcü Liderlik Ödülü: Liderlikte kendisini değil takımı ön planda tutmayı başarabilen, bilimsel liderlik ilkelerine uygun davranan, hayata geçirdikleri fikir veya projeler ile yardıma muhtaç insanlara maddi/manevi desteklerini sunan kişi veya kurumlara verilir. Örnek aile, eş, sevgi, şefkat, merhamet, vefa, cömertlik, yardımlaşma, adalet, fedakarlık değerleri ön planda tutulur.
 • Değer Katıcı Mizah Ödülü: Pozitif Psikoloji yaklaşımıyla değerlendirilecek filmler, projeler ve güldürü anlayışıyla mizah duygusunu en iyi sunan popüler kişilere verilir. Rastgele iyilik, tevazu, alçakgönüllülük, vefa, samimiyet, empati, yüksek duygusal zeka değerleri ön planda tutulur.
 • Yüksek Duygusal Zeka Ödülü: Merhamet ve yardım duyguları ile hayata ve çevresine yön veren kişiler ve kurumlara verilir. Sevgi, şefkat, merhamet, vefa, cesaret, cömertlik, yardımlaşma, dürüstlük, tevazu, alçakgönüllülük, bağışlayıcılık, hoşgörü, müsamaha, barış, samimiyet değerleri ön planda tutulur.
 • Yüksek Vicdani Değer Ödülü: İnsanlık, gelecek veya toplum için risk alabilen, Fark Yaratan Kişi / Kurum Ödülüdür. Fark oluşturan özelliğinin kendisine değil yüksel sosyal değerleri yaşam amacı yapmış bireylere verilir. Olaylara ve durumlara karşı sahip oldukları bakış açıları ve azimleri ile fark yaratan, davranışları ile topluma fayda sağlayan ve örnek olacak nitelikteki kişi veya kurumlara verilir. Cesaret, cömertlik, yardımlaşma, samimiyet değerleri ön planda tutulur.
 • Demokrasi Kültürüne Katkı Ödülü: Yaşam tarzları ve temsil özellikleri ile demokrasiyi hem bir yöntem hem de değer olarak savunan ve temsil eden kişiler aday gösterilir. Demokratik değerler, hesap verebilirlik, özgürlükçülük, katılımcılık çoğulculuk, akademik başarı, girişimcilik, yenilikçilik, yüksek duygusal zeka, emanet ve güven değerleri ön planda tutulur.

MADDE 6 - Başvuru ve Öneri Formları
Başvuruda veya öneride bulunanların öncelikle insanidegerlerodulleri.com web sitesinde yer alan ilgili formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun bir çıktısını alarak, kapalı bir zarf içinde  Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Altunizade Mahallesi, Üniversite Sk. No:14, 34662 Üsküdar/ İstanbul adresine göndermeleri gerekmektedir.
Bu dosya içinde yer alması gerekenler;

 • Adaya dair bilgileri içeren başvuru formu çıktısı
 • Başvuru konusunu, başlama hikayesi, varsa ilham alınan konu veya kişi ve elde edilen sonuçlar gibi detayları içeren bir yazı/sunum/film/fotoğraf/gazete veya dergi haberi fotokopisi (Bilgisayar ortamında izlenecek materyalleri CD olarak kaydedilip dosya ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir)
 • Ayrıca başvuran veya önerilen şahsın bu ödülü neden alması gerektiğini içeren en fazla 500 kelimeden oluşan bir paragraflık yazı
 • Eksik başvuru formları kabul edilmeyecektir. Yanlış ve yanıltıcı adaylıklar ve öneriler başvuruyu geçersiz kılar. Gerektiğinde adaylardan ek bilgi talep edilebilecektir.

MADDE 7 - Değerlendirme
Kamuoyuna açık olarak insanidegerlerodulleri.com adresine yapılan başvurular ile, öğrencilerden, idari ve akademik personelden, SKS’ye bağlı öğrenci kulüplerinden alınan başvurular, Seçici Kurul Üyeleri tarafından 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında uygunluk kriterlerine göre incelenerek, her kategori için birinciler belirlenecektir. Başvurunun fazla olması halinde, Seçici Kurul oluşturacağı Değerlendirme Komitesi’nden destek alabilecektir.   

MADDE 8- Başvuru Koşulları
Başvurular ve öneriler toplumun ilgisini çekebilecek ve örnek teşkil edecek nitelikte “İnsani Değerler” kriterlerine uygun olmalıdır. Başvuru, kişi ya da kurum adına yapılabilir. Üçüncü bir şahsın başka bir kişi veya kurumu aday göstermesi halinde, ilgili kişi veya kurumun yazılı izni gerekmektedir.

MADDE 9- Başvuru Süresi ve Değerlendirme
Başvuru ve öneriler en son 30 Ocak tarihinde alınacaktır. Değerlendirme süreci: 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır.

MADDE  10- Sonuçların Açıklanması
İnsani Değerler Ödülleri’ni kazananlar Mayıs ayında bütün medya ve kamuoyuna açıklanacaktır. 

MADDE 11- Gizlilik İlkesi
İnsani Değerler Ödülleri adaylık süreci, gizlilik ve kişisel bilgilerin korunması mevzuatına uygun olarak yürütülecektir. Kişisel bilgiler yalnızca adaylık ve ödül programı amacıyla toplanmaktadır. Aday konuyla ilgili tüm sorularını insanidegerlerodulleri@uskudar.edu.tr adresinden sorabilir. Ödül sonuçları açıklanırken sadece ödül alan başvurular medya ve kamuoyuna açıklanacaktır. Ödül alamayan başvurular gizli tutulacaktır.

Yürürlük
MADDE 12- Bu yönerge ile Üsküdar Üniversitesi İnsani Değerler Ödülleri usul ve esasları belirlenerek Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun 17.03.2016 tarih ve 2016-08 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
MADDE 13- Bu yönergeyi Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.