Cemil MERİÇ

Cemil MERİÇ


Yazar, çevirmen, düşünür merhum Cemil Meriç, “dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında yaptığı araştırmalar, kaleme aldığı yazıları, eserleri ve yetiştirdiği sayısız öğrencisi ile düşünce insanı olarak kültür hazinemize yaptığı çok değerli katkıları, eserlerinde Doğu-Batı kültür hazinelerinin zengin ayrıntılarına yer vererek yeni nesillere aktarması” dolayısıyla Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsani Değerler Ödülüne layık görüldü.

Merhum Cemil Meriç’in ödülünü alan kızı, Sosyolog Ümit Meriç’e verildi. Üsküdar Üniversitesi’ne teşekkür eden Meriç, babası Cemil Meriç’in Üsküdarlı olması ve uzun yıllar Üsküdar’da yaşamış olması nedeniyle ödülün son derece anlamlı olduğunu söyledi. Babasının 38 yaşındayken gözlerini kaybettiğini kaydeden Ümit Meriç, “12 eser kaleme aldı. Eserlerinin tamamını gözlerini kaybettikten sonra kaleme alınmıştır. O nedenle bugün gözlerini kaybetmiş bir başka hünerli insana da ödül veriyorsunuz. İnsanların bazı uzuvlarını kaybetmeleri halinde bazı yetileri kazandığının en güzel örneği bu iki insan. Cemil Meriç’in dünya özürlüler tarhinde henüz önemi anlaşılmadı. Görmeden 12 cilt fikir eseri kaleme almak bir insan için mucize kabilindendir.” dedi. 

Ümit Meriç, babası Cemil Meriç’in hala Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan bir isim olduğunu da belirterek “Aslında Cemil Meriç Hazreti Mevlana’nın o meşhur teşbihiyle bir ayağı kendi ülkesinin irfanında olan ama öbür ayağıyla bütün dünya kültürünü dolaşmış bir insan. Yani Aslında Cemil Meriç yerli, milli, bizden bir irfan sahibi olduğu kadar aynı zamanda bütün dünyanın fikir ufuklarını da dolaşmış olan bir dünya entellektüelidir.” dedi.