Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ

Türkiye Felsefe Kurumu’nun başkanı ve çağımızın en önemli felsefecilerinden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 4 Ekim 1936 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul Merkez Rum Ortaokulunda, ortaöğrenimini Zapyon Rum Kız Lisesinde tamamladı. 1954’te girdiği İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden 1959 yılında mezun oldu. Aynı yıl Prof. Dr. Takiyettin Mengüşoğlu’nun asistanı olarak bu bölümde göreve başladı.

1965'te hazırladığı "Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi" başlıklı tezle Doktora derecesini aldı. 1965-1968 yıllarında Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde görev yaptı; Felsefe, Latince ve Alman Şiiri dersleri verdi.

1968'de Hacettepe Üniversitesi’ne atanan İoanna Kuçuradi, 1969 yılında Felsefe Bölümünü kurdu ve emekli olduğu 2003 yılına kadar Bölüm Başkanlığını yürüttü. 1970’te “İnsan Felsefesi Bakımından Değer Problemi” adlı teziyle doçent; 1978’de ise “Aristoteles’in Ousia’sı ve Substans Kavramı” adlı çalışmasıyla profesör unvanı aldı.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Hacettepe Üniversitesinde İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurdu ve bu Merkez bünyesinde, İnsan Hakları Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütmeye başladı.

İoanna Kuçuradi, 1974 yılı başlarında Ankara’da “Felsefe Kurumu” adıyla kurulan derneğe öncülük etti. Kurumun adı 1979’da Bakanlar Kurulu kararıyla “Türkiye Felsefe Kurumu” olarak değiştirildi. Kurum, aynı yıl içinde Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu’na (FISP) üye oldu. 1997 yılında da, yine Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu yararına çalışan” dernek oldu. Türkiye Felsefe Kurumu’nun 1980 yılına kadar genel sekreterliğini üstlenen Kuçuradi, 1980 yılında kurumun başkanı oldu. 1982’de Uluslararası Felsefe Kurumları Federasyonu’nun yönetim kurulu üyeliğine seçilerek 1988’de genel sekreter oldu. 1998’de ise Boston’da yapılan Genel Kurulda Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonunun Başkanlığına seçildi. Kuçuradi, bu göreve seçilen ilk Türk ve ilk kadındır. Halen bu Federasyonun Onursal Başkanıdır.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, UNESCO İnsan Hakları Ödülü, Goethe Madalyası da dâhil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü. Çok sayıda akademik çalışması ve kitapları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Kuçuradi, halen Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmekte ve İnsan Hakları Anabilim Dalının Başkanlığını yapmaktadır.

İnsanî değerlerin felsefedeki rolüne yeni bir vizyon katan eşsiz katkıları nedeniyle Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsâni Değerler Ödülü takdim edilmesi uygun görülmüştür.