İnsani Değerler Ödülleri Yönergesi

sküdar Üniversitesi İnsani Değerler Ödülleri Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; toplumsal değerleri ön plana çıkararak, bu değerlerin geliştirilmesine katkıda bulunacak örnek davranışlar ve bu davranışları gösteren kişilerin, ödüllendirilmesi suretiyle insani değerlerin yaşatılması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetleri düzenlemektir.
Tanımlar 

MADDE 2-Bu yönergede geçen;

 • Üniversite: Üsküdar Üniversitesi'ni,
 • Seçici Kurul: Üniversite'nin akademik ve İdari personeli ile öğrenci konseyi ve öğrenciler tarafından oluşturulan değerlendirme kurulunu,
 • SKS: Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü'nü,
 • Öğrenci: Üsküdar Üniversitesi'nin ön lisans, lisans, lisansüstü programlarında eğitim alan öğrencilerini,
 • Öğrenci Konseyi: Üniversite öğrenci temsilciliğini,
 • İnsani Değerler Ödüllerinin Proje Asistanları:Kurumsal iletişim tarafından görevlendirilecek, başvuranların takibi ve iletişimden sorumlu kişileri,
 • Değerlendirme Komitesi:Başvuru sayısının fazla olması halinde, Seçici Kurul'un değerlendirmelerini kolaylaştırabilmek amacıyla, Seçici Kurul tarafından oluşturulacak kurulu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
İnsani Değerler Ödüllerini Belirleme Usul ve Esasları

MADDE 3Ödüller
Her kategoriden 1 kişi/kurum ödüllendirilecektir. İnsani Değerler Ödülleri'nin finansal bir karşılığı bulunmamaktadır. Ödül alan kişi adına Üsküdar Üniversitesi ormanında bir fidan dikilerek, bu kişinin ismi Üsküdar Üniversitesi İyilik Ormanı'nda ilelebet yaşatılacaktır. Verilen burslardan birisi ödül alan kişinin adını yaşatmak amacıyla onun adıyla verilecektir.
MADDE 4Kriterler
Başvuruların her biri Seçici Kurul tarafından belirlenen “İnsani Değerlere” göre titizlikle incelenip değerlendirilir.
Belirlenen “24 Altın Değer” Kategorileri;

 • ADALET
 • DÜRÜSTLÜK
 • ŞEFFAFLIK
 • CESARET
 • ŞEFKAT VE MERHAMET
 • EMPATİ VE SORUMLULUK
 • GÜVEN VE SADAKAT
 • UTANMA
 • ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
 • YARDIMLAŞMA
 • HELALLEŞME
 • SELAMLAŞMA
 • İÇTENLİK
 • BAĞIŞLAMA
 • CÖMERTLİK
 • FEDAKARLIK
 • MİNNETTARLIK
 • ÇOĞULCULUK
 • KATILIMCILIK
 • ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK
 • HESAP VEREBİLİRLİK
 • UZLAŞMACILIK
 • YENİLİKÇİLİK
 • VEFA

MADDE 5Kategoriler

 • Örnek Meslek Rolü Ödülü:Mesleğini icra ederken insani değerleri yaşayan ve destekleyen kişilere verilir. Liderlik ve yardımseverlik özellikleri ile öne çıkan kişilere, değerli gördükleri toplum problemleri için adım atan, bu alanda çalışma yapan kişi veya kurumlara verilir. Örnek aile, eş, şefkat, merhamet, yardımlaşma değerleri ön planda tutulur.
 • HİPOKRAT Onur Ödülü:Sağlık alanında temsil yeteneği yüksek gençler tarafından örnek alınması öngörülen adaylardan seçilir. Gelişimin sonsuzluğuna inanan, araştırmacı kimliğiyle bilimsel çerçevede konulara yaklaşım sağlayabilen kişi veya kurumlara verilir. Tevazu, alçakgönüllülük, sosyal sorumluluk, yüksek duygusal zeka, akademik başarı değerleri ön planda tutulur. Tıp ve meslek etiği değerlerine duyarlılık gösteren adaylar arasından seçilir.
 • Sosyal Girişimcilik Örneği Ödülü:Yeni fikir üretmekle beraber ‘insanlığa fayda' teması ile yola çıkan kişi ve kurumlara verilir. İlkeli, cesaretle yenilikçiliği birleştiren yüksek duygusal zeka, güven, empati, cömertlik, yardımlaşma değerleri ön planda tutulur.
 • Toplumsal Empati Ödülü: Vicdanı zeka değerlerine uygun hayat süren ve sosyal sorumluluk, toplumsal duyarlılık konusunda kendilerini aşan, toplum için çile çeken ve kendini sorumlu hisseden kişilere, konu fark etmeksizin yapılan projelere destek veren kişi veya kurumlara verilir. Vefa, sevgi, şefkat, empati değerleri ön planda tutulur.
 • Sosyal Belediyecilik Ödülü:Belediyecilik algısını, topluma doğru ve hızlı hizmet olarak geliştiren, ilçelerde yaşayan insanların faydalanabilmesi açısından en iyi projeleri sunan belediyelere verilir. Girişimcilik, demokratik değerler, samimiyet, vefa değerleri ön planda tutulur.
 • Dönüşümcü Liderlik Ödülü:Liderlikte kendisini değil takımı ön planda tutmayı başarabilen, bilimsel liderlik ilkelerine uygun davranan, hayata geçirdikleri fikir veya projeler ile yardıma muhtaç insanlara maddi/manevi desteklerini sunan kişi veya kurumlara verilir. Örnek aile, eş, sevgi, şefkat, merhamet, vefa, cömertlik, yardımlaşma, adalet, fedakarlık değerleri ön planda tutulur.
 • Değer Katıcı Mizah Ödülü:Pozitif Psikoloji yaklaşımıyla değerlendirilecek filmler, projeler ve güldürü anlayışıyla mizah duygusunu en iyi sunan popüler kişilere verilir. Rastgele iyilik, tevazu, alçakgönüllülük, vefa, samimiyet, empati, yüksek duygusal zeka değerleri ön planda tutulur.
 • Yüksek Duygusal Zeka Ödülü:Merhamet ve yardım duyguları ile hayata ve çevresine yön veren kişiler ve kurumlara verilir. Sevgi, şefkat, merhamet, vefa, cesaret, cömertlik, yardımlaşma, dürüstlük, tevazu, alçakgönüllülük, bağışlayıcılık, hoşgörü, müsamaha, barış, samimiyet değerleri ön planda tutulur.
 • Yüksek Vicdani Değer Ödülü:İnsanlık, gelecek veya toplum için risk alabilen, Fark Yaratan Kişi / Kurum Ödülüdür. Fark oluşturan özelliğinin kendisine değil yüksel sosyal değerleri yaşam amacı yapmış bireylere verilir. Olaylara ve durumlara karşı sahip oldukları bakış açıları ve azimleri ile fark yaratan, davranışları ile topluma fayda sağlayan ve örnek olacak nitelikteki kişi veya kurumlara verilir. Cesaret, cömertlik, yardımlaşma, samimiyet değerleri ön planda tutulur.
 • Demokrasi Kültürüne Katkı Ödülü:Yaşam tarzları ve temsil özellikleri ile demokrasiyi hem bir yöntem hem de değer olarak savunan ve temsil eden kişiler aday gösterilir. Demokratik değerler, hesap verebilirlik, özgürlükçülük, katılımcılık çoğulculuk, akademik başarı, girişimcilik, yenilikçilik, yüksek duygusal zeka, emanet ve güven değerleri ön planda tutulur.

MADDE 6-Başvuru ve Öneri Formları
Başvuruda veya öneride bulunanların öncelikle insanidegerlerodulleri.com web sitesinde yer alan ilgili formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun bir çıktısını alarak, kapalı bir zarf içinde Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Altunizade Mahallesi, Haluk Türksoy Sk. No:14, 34662 Üsküdar/ İstanbul adresine göndermeleri gerekmektedir.
Bu dosya içinde yer alması gerekenler;

 • Adaya dair bilgileri içeren başvuru formu çıktısı
 • Başvuru konusunu, başlama hikayesi, varsa ilham alınan konu veya kişi ve elde edilen sonuçlar gibi detayları içeren bir yazı/sunum/film/fotoğraf/gazete veya dergi haberi fotokopisi (Bilgisayar ortamında izlenecek materyalleri CD olarak kaydedilip dosya ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir)
 • Ayrıca başvuran veya önerilen şahsın bu ödülü neden alması gerektiğini içeren en fazla 500 kelimeden oluşan bir paragraflık yazı
 • Eksik başvuru formları kabul edilmeyecektir. Yanlış ve yanıltıcı adaylıklar ve öneriler başvuruyu geçersiz kılar. Gerektiğinde adaylardan ek bilgi talep edilebilecektir.

MADDE 7-Değerlendirme
Kamuoyuna açık olarakinsanidegerlerodulleri.comadresine yapılan başvurular ile, öğrencilerden, idari ve akademik personelden, SKS'ye bağlı öğrenci kulüplerinden alınan başvurular, Seçici Kurul Üyeleri tarafından 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında uygunluk kriterlerine göre incelenerek, her kategori için birinciler belirlenecektir. Başvurunun fazla olması halinde, Seçici Kurul oluşturacağı Değerlendirme Komitesi'nden destek alabilecektir. 
MADDE 8-Başvuru Koşulları 
Başvurular ve öneriler toplumun ilgisini çekebilecek ve örnek teşkil edecek nitelikte “İnsani Değerler” kriterlerine uygun olmalıdır. Başvuru, kişi ya da kurum adına yapılabilir. Üçüncü bir şahsın başka bir kişi veya kurumu aday göstermesi halinde, ilgili kişi veya kurumun yazılı izni gerekmektedir.
MADDE 9-Başvuru Süresi ve Değerlendirme 
Başvuru ve öneriler en son 30 Ocak tarihinde alınacaktır. Değerlendirme süreci: 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır.
MADDE 10-Sonuçların Açıklanması 
İnsani Değerler Ödülleri'ni kazananlar Mayıs ayında bütün medya ve kamuoyuna açıklanacaktır.
MADDE 11-Gizlilik İlkesi 
İnsani Değerler Ödülleri adaylık süreci, gizlilik ve kişisel bilgilerin korunması mevzuatına uygun olarak yürütülecektir. Kişisel bilgiler yalnızca adaylık ve ödül programı amacıyla toplanmaktadır. Aday konuyla ilgili tüm sorularınıinsanidegerlerodulleri@uskudar.edu.tradresinden sorabilir. Ödül sonuçları açıklanırken sadece ödül alan başvurular medya ve kamuoyuna açıklanacaktır. Ödül alamayan başvurular gizli tutulacaktır.
Yürürlük 
MADDE 12-Bu yönerge ile Üsküdar Üniversitesi İnsani Değerler Ödülleri usul ve esasları belirlenerek Üsküdar Üniversitesi Senatosu'nun 17.03.2016 tarih ve 2016-08 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme 
MADDE 13- Bu yönergeyi Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.