Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

Sağlık Bilimleri alanındaki bilimsel araştırmaları ve keşifleri ile bilim dünyası için rol model olması, öğrenciler açısından proje kültürü ve girişimciliğin yaygınlaşması için özgün etkileri sebebiyle Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsani Değer Ödülü takdim edilmesi uygun görülmüştür.