Ödül Alan Kişi ve Kuruluşlar

Prof. Dr. Özcan Köknel

Meslek alanındaki eserleri, çalışmaları, toplum ve birey ruh sağlığında koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri, öğrenci ve yakınlarında rol model olucu özgün etkisi ve katkıları nedeniyle Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsani Değer Ödülü takdim edilmesi uygun görülmüştür.


Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma

Eserleri ve çalışmaları ile yetiştirdiği öğrencilerde adalet ve hakkaniyet duygularının yerleşmesindeki üstün gayreti, rol model olması, ayrıca İslam tarih ve kültürüne katkıları nedeniyle Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsani Değer Ödülü takdim edilmesi uygun görülmüştür.


Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

Sağlık Bilimleri alanındaki bilimsel araştırmaları ve keşifleri ile bilim dünyası için rol model olması, öğrenciler açısından proje kültürü ve girişimciliğin yaygınlaşması için özgün etkileri sebebiyle Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsani Değer Ödülü takdim edilmesi uygun görülmüştür.


Ampute Milli Futbol Takımı

Engelliliğin üretkenliğe engel olmadığını göstermesi, cesaret, gayret, ümit ve işbirliği ruhu ile dünya çapında özgün ve yaygın etki ortaya çıkararak rol model olmaları, ülkemizde hızla tanınan ve gelişerek büyüyen Ampute Futbol branşında ülkemizi en üst düzeyde temsil ederek, engellerin bedende kalmadığını göstermeleri sebebiyle Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsani Değer Ödülü takdim edilmesi uygun görülmüştür.


Hülya Koçyiğit

Toplumu bir arada tutan aile değerlerinin yaşatılmasında örnek yaşamı, toplumun katmanlarını bir arada tutan saygı kültürünün yerleşmesine katkıları, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri ve Türk sinema sanatında özgün etkisi sebebiyle Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsani Değer Ödülü takdim edilmesi uygun görülmüştür.


Prof. Dr. Colin Turner

Kitapları, bilimsel ve popüler çalışmaları ile genelde Batı’da, özelde ise İngiltere’de İslam’ın ve Müslümanların doğru olarak anlaşılması için yaptığı katkılar; ayrıca Müslüman ülkelerde katıldığı etkinlikler ve yaptığı çalışmalar ile kültürlerarası yakınlaşamaya vesile olması sebebiyle Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsani Değer Ödülü takdim edilmesi uygun görülmüştür.


Nuri Pakdil

Milli değerlerimizin yeniden inşasında ve iyi insan olma yolunda edebiyat çalışmaları yoluyla fütüvvet ahlakının yaygınlaşmasındaki özgün değeri ve yaygın etkisi olan çalışmaları ile insani değerleri genç kuşaklara aktarmadaki hizmeti nedeniyle, Türk edebiyatının yanı sıra eğitim ve kültürel hayatına katkılarından dolayı Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsani Değer Ödülü takdim edilmesi uygun görülmüştür.