Prof. Dr. Colin Turner

Prof. Dr. Colin Turner

Kitapları, bilimsel ve popüler çalışmaları ile genelde Batı’da, özelde ise İngiltere’de İslam’ın ve Müslümanların doğru olarak anlaşılması için yaptığı katkılar; ayrıca Müslüman ülkelerde katıldığı etkinlikler ve yaptığı çalışmalar ile kültürlerarası yakınlaşamaya vesile olması sebebiyle Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsani Değer Ödülü takdim edilmesi uygun görülmüştür.