Hülya Koçyiğit

Hülya Koçyiğit

Toplumu bir arada tutan aile değerlerinin yaşatılmasında örnek yaşamı, toplumun katmanlarını bir arada tutan saygı kültürünün yerleşmesine katkıları, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri ve Türk sinema sanatında özgün etkisi sebebiyle Üsküdar Üniversitesi tarafından Yüksek İnsani Değer Ödülü takdim edilmesi uygun görülmüştür.