Prof. Dr. Agop Kotoğyan

Prof. Dr. Agop Kotoğyan

Genç meslektaşlarına rol model olan örnek yaşamı nedeniyle Üsküdar Üniversitesi Jürisi tarafından Yüksek İnsani Değer Ödülü takdim edilmesi uygun görülmüştür.